Master Accountancy-Fiscaliteit. What’s next?

AccoMPV heeft er alweer een Master bij! Na zijn bachelor Accountancy-Fiscaliteit aan de KdG Hogeschool te Antwerpen koos Vincent ervoor om verder te studeren aan de KU Leuven. Na het succesvol afronden van het éénjarig durende schakeljaar werd er gekozen om zich verder te specialiseren in de afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit. De opleiding handelswetenscheppen combineert een stevige […]

Ontbinding en vereffening

Het nieuwe mandaat van de accountant, dat ons in staat stelt om het verslag voor vereffening te maken, zorgt voor nieuwe taken. Deze nieuwe taken brengen verantwoordelijkheden met zich mee. Om in de toekomst nog krachtigere verslagen af te leveren, volgen wij de opleiding die georganiseerd wordt binnen het instituut der accountants en bedrijfsrevisoren. Georganiseerd […]

Opleiding Curator – Vereffenaar

De Accountant heeft sinds enige tijd enkele belangrijke taken van de bedrijfsrevisor verworven. Zo wordt de rol van de accountant inzake vereffeningen zeer dominant. Deze nieuwe taken worden echter niet zomaar uitgevoerd. Daarnaast heeft een curator vaak een juridische achtergrond, waardoor de diepgaande boekhoudkundige kennis beperkt is. Hierdoor wordt er vaak beroep gedaan op een […]

Voldoet jouw website of webshop aan de wettelijke voorwaarden?

Webshops komen steeds vaker in de kijker omdat slechts een zeer geringe minderheid werkelijk alle wettelijk verplichte vermeldingen weergeeft. Nu blijkt het echter niet enkel op de webshops een probleem te zijn. Ook gewone websites houden zich niet aan de verplichtingen. Elke website dient volgende zaken te vermelden •    Naam of handelsnaam; •    Het adres […]

Opeisbaarheid van BTW voor locale handelingen: terug naar vroeger, opnieuw houdbaar voor de ondernemer

De btw wordt opnieuw opeisbaar wanneer de factuur wordt uitgereikt. In 2015 en de voorgaande jaren werden allerlei overgangsmaatregelen toegestaan omdat de wetswijziging van 2013 praktisch niet haalbaar bleek. Een overzicht op de tijdslijn Voor 01/01/2013 Wordt de prijs of een deel ervan vóór dat tijdstip gefactureerd of ontvangen (nota: voor het belastbare feit), dan […]

Elektronische aangifte voor sociale risico’s vanaf 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 moeten verschillende aangiften voor de sector werkloosheid in elektronische vorm worden ingediend. Enkele aangiften die vanaf heden elektronische gebeuren zijn de C3.2, C131A of de C4. De papieren aangiften worden in elk geval niet langer aanvaard voor de vergoedbaarheid van onderstaande voorvallen Tijdelijke werkloosheid; Deeltijdse arbeid met inkomensgarantie; Activeringuitkeringen; Jeugd- of […]

Btw-tarief van 6% op scholenbouw

De btw op scholenbouw zakt op 1 januari 2016 van 21% naar 6%. Deze beslissing van de federale regering ondersteunt de inhaalbeweging in de scholenbouw die de Vlaamse regering samen met de inrichtende machten ontwikkelt. Deze maatregel past ook in de door de Vlaamse regering goedgekeurde Conceptnota ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’. Op welke […]

Kilometerheffing in een notendop

Vanaf 1 april 2016 wordt de kilometerheffing ingevoerd voor vrachtwagens (>3.5T MTM). Dit betekent dat er per gereden kilometers, voor Belgische als buitenlandse vrachtwagenschauffeurs, een heffing per kilometer zal worden aangerekend. Hoe gaat het in werking? Het voertuig dient voorzien te zijn van een “On Board Unit”, een toestel dat werkt als een GPS die […]