Gevangenisstraf btw nummer

Misbruikt iemand anders jouw BTW nummer?

 Wij hebben het al meegemaakt. Op een bedrijf komen voor een controle van de BTW administratie omdat er zaken ontbreken in de aangiftes. De reden hierachter: er werden intracommunautaire verwervingen (aankopen verzonden vanuit een andere lidstaat uit de Europese Unie dan België) gedaan, die nergens werden aangegeven. Koop je iets bij Bol.com of Coolblue, wordt […]

Witte kassa

Geregistreerd kassasysteem (GKS), witte kassa, black box (FDM)

Om meteen met de deur in huis te vallen: een geregistreerd kassasysteem bestaat uit: Een kassa; Een controlemodule (de zogenaamde black box); Een gepersonaliseerde kaart: de VAT Signing Card (VSC) of gewoon de ‘smartcard’. Samen vormen ze één geheel dat niet onafhankelijk kan werken. Voor wie verplicht Voor iedereen die maaltijden aanbiedt (restaurant- of cateringdiensten) […]

Managementvennootschappen btw

BTW-plicht managementvennootschappen vanaf 1 juni 2016

In het verleden liet de administratie aan managementvennootschappen / bestuurdersvennootschappen de keuze om zich al dan niet voor de btw te laten identificeren. De gemaakte keuze was onherroepelijk (tenzij bewezen wordt dat de economische situatie ingrijpend was veranderd) en moest gelijktijdig worden toegepast voor alle mandaten die werden uitgeoefend voor bestuurders-rechtpersonen. Er was in het […]

Wetgeving

Artikel 44 BTW wetboek 2016

BTW wetboek artikel 44 Kom vrijblijvend kennismaken voor de overdracht van je boekhouding en fiscale aangiften. Wij beloven je om beter te adviseren. En dat met digitalisatie en Silverfin. Anders had je immers dit bericht niet opgezocht! Bij ons is voor het voor cliënten mogelijk om kosteloos informatie op te vragen. Meesters Accountants is door […]

Administratie

Vrijstellingenregeling btw kleine onderneming jaaromzet minder als 25.000 euro

  BTW: weg ermee! Altijd al een hekel gehad aan administratieve verplichtingen? De btw administratie heeft de oplossing voor jou! Vanaf 1 januari 2016 werd de vrijstellingsregeling voor de btw versoepeld. Vana 1 januari 2016 kunnen alle ondernemingen met een jaaromzet van minder als 25.000 euro (2.083 euro gemiddeld per maand) opteren voor de vrijstellingsregeling. […]

BTW tarief 21% naar beneden

Uitstel btw bestuurdersvennootschappen tot 1 juni 2016

Opheffing identificatieverplichting bestuurdersvennootschappen Op 20 november 2014 heeft de FOD Financiën de keuzemogelijkheid waarover rechtspersonen beschikken die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar om hun handelingen al dan niet aan de belasting te onderwerpen, opgeheven en beslist om in de toekomst de normale btw-regels toe te passen.   Uitstel tot 1 juni 2016 Om rekening […]

Receptiekosten

Dranken en hapjes fiscaal aftrekbaar in de vennootschap

Vennootschapsbelasting Receptiekosten zijn fiscaal slechts voor 50% aftrekbaar. Publiciteitskosten daarentegen zijn voor de volledige 100% aftrekbaar. Een voorbeeld van receptiekosten: een receptie die wordt gehouden op het begin van het jaar om met de klanten een gezellige moment door te brengen. Een voorbeeld van publiciteitskosten: de folders die worden uitgedeeld om klanten te lokken en […]

Opeisbaarheid van BTW voor locale handelingen: terug naar vroeger, opnieuw houdbaar voor de ondernemer

De btw wordt opnieuw opeisbaar wanneer de factuur wordt uitgereikt. In 2015 en de voorgaande jaren werden allerlei overgangsmaatregelen toegestaan omdat de wetswijziging van 2013 praktisch niet haalbaar bleek. Een overzicht op de tijdslijn Voor 01/01/2013 Wordt de prijs of een deel ervan vóór dat tijdstip gefactureerd of ontvangen (nota: voor het belastbare feit), dan […]