Opeisbaarheid van BTW voor locale handelingen: terug naar vroeger, opnieuw houdbaar voor de ondernemer

De btw wordt opnieuw opeisbaar wanneer de factuur wordt uitgereikt. In 2015 en de voorgaande jaren werden allerlei overgangsmaatregelen toegestaan omdat de wetswijziging van 2013 praktisch niet haalbaar bleek. Een overzicht op de tijdslijn Voor 01/01/2013 Wordt de prijs of een deel ervan vóór dat tijdstip gefactureerd of ontvangen (nota: voor het belastbare feit), dan […]

Btw-tarief van 6% op scholenbouw

De btw op scholenbouw zakt op 1 januari 2016 van 21% naar 6%. Deze beslissing van de federale regering ondersteunt de inhaalbeweging in de scholenbouw die de Vlaamse regering samen met de inrichtende machten ontwikkelt. Deze maatregel past ook in de door de Vlaamse regering goedgekeurde Conceptnota ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’. Op welke […]