Informatienota

Bericht van Christian Meesters

Al geruime tijd werk ik als accountant zowel in eigen naam als voor de vennootschap “Meesters Accountants” BVBA.

Beide kantoren zijn lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. Ik ben met kantoor te vinden in Zoersel en de vennootschap heeft haar kantoren te Wijnegem Eikenlaan 2 – Marktplein 22. Zo bestaan er op vandaag dus twee kantoren “Meesters Accountants” complementair naast elkaar.

Het kantoor in eigen naam heeft, net zoals de vennootschap, verschillende medewerkers in dienst. De vennootschap telt drie zaakvoerders: Frank Proost, Vincent Meesters en mezelf.

Alle medewerkers zijn hoog academisch opgeleid, allen gekwalificeerd en nog steeds actief bezig met het volgen van opleidingen in accountancy en fiscaliteit. Wat in ons beroep geen overbodige luxe is.

Onze werking is zo goed als volledig digitaal en via onze website onderhouden we het directe contact met U als cliënt. Wat niet belet dat een persoonlijk contact bij u of bij ons op kantoor steeds mogelijk blijft.

Twee wordt één!

Aanleiding van dit schrijven

Thans worden alle kantoren verplicht te werken met een opdrachtbrief. Deze verplichting gaat uit van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, ingevolge de toepassing van een Koninklijk Besluit, en geldt voor alle accountants en belastingconsulenten. Een opdrachtbrief bevat de onderlinge afspraken die gemaakt worden tussen enerzijds de opdrachtgever (U dus) en anderzijds de opdrachtnemer, gemandateerd accountant – belastingconsulent.
M.a.w. onze huidige samenwerking zoals die thans loopt wordt schriftelijk vastgelegd. Niets meer of minder. En dit dient te gebeuren voor alle clientrelaties, groot of klein, natuurlijke en rechtspersonen.

Dit gaat gepaard met eenmalig behoorlijk wat administratie. Om deze en alle andere administratie, die gepaard gaat met de werking van twee kantoren, te vereenvoudigen heb ik het plan opgevat om, samen met mijn directe medewerkers, vanaf het jaar 2019 alle prestaties aan uw dossier uitsluitend te leveren vanuit de vennootschap.

Wijzigt er dan iets voor u en uw dossier?

Neen, ikzelf en alle medewerkers blijven in relatie tot uw dossier zoals voorheen betrokken.
Wij blijven dus op dezelfde wijze bereikbaar en onze diensten leveren.
Twee wordt dus één!

 

Wat staat er dan te gebeuren :  eerdaags in de loop van de maand december of begin januari zal u een ontwerp van opdrachtbrief ontvangen die tussen ons dient ondertekend. Leest u die tekst goed door. U zal merken dat het onze samenwerking correct weergeeft.

Tot slot wens ik ieder fijne eindejaarsfeesten en succes in het nieuwe jaar.

Christian Meesters
Accountant - Belastingconsulent
European Financial Planner

 

Meesters Accountants
Eikenlaan 2 bus 1
2110 Wijnegem
BE0447.620.257