Kilometervergoeding auto beroepsmatige verplaatsingen

Wellicht de meest gestelde vraag van ieder ondernemer. Hoe laat ik mijn vennootschap bijdragen in de onkosten voor mijn voertuig. Wat zijn de mogelijkheden op fiscaal en juridisch vlak. De meerderheid van de ondernemers heeft behoefte aan een voertuig. Graag benadrukken wij hier het belang van het beroepsmatig gebruik. Immers zonder verantwoording van beroepsmatige verplaatsingen […]

Innovatieaftrek zet België op de kaart

Innovatieaftrek ook geldig voor auteursrechtelijke software Voorheen hadden we in Belgie de “aftrek voor octrooiinkomsten”. Een regeling waar slechts enkelen gebruik van konden maken. Deze maatregel werd vervangen door de nieuwe innovatieaftrek. Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden […]

Kluis

Verlies toch aftrekbaar bij controlewijziging van een vennootschap

In het verleden was er een handel in verlieslatende vennootschappen. Hun aantrekkelijkheid lag in de aftrekbaarheid van het historische verlies. Om zulke praktijken te weren werd het overgedragen verlies niet langer aftrekbaar in de vennootschapsbelasting wanneer er een controlewijziging plaatsvindt van de verlieslatende vennootschap tenzij wanneer deze controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. […]

Restaurant btw bonnetje

Prachtig die witte kassa maar wat met btw bonnetjes?

 Restaurants moeten sinds 1 januari 2016 gebruik maken van een witte kassa. Althans dat zouden ze moeten, zoals we eerder reeds schreven. Een witte kassa heeft als gevolg dat je niet langer een btw bonnetje zal ontvangen na je maaltijd. Reden tot paniek?  Geen btw bonnetje, dus geen aftrek? Zo ver gaat het heus niet […]

Vruchtgebruik

Een vruchtgebruik op een onroerend goed in uw vennootschap?

 Vruchtgebruik is één van de hot topics in de fiscaliteit. Wat is vruchtgebruik concreet? Men gaat een volle eigendom scheiden tussen twee partijen met elk hun eigen specifieke recht.  Volle eigendom= naakte eigendom + vruchtgebruik   Wat is vruchtgebruik nu juist? De naakte eigenaar zal de eigendom bezitten, zonder het recht om hiervan gebruik te […]

Tweedehands voertuig

Afschrijvingstermijn tweedehands voertuig

Inleiding  Een nieuwe auto afschrijven wordt algemeen aanvaard op 5 jaar. Al schreven we eerder reeds af over de termijn van 10 jaar voor de dure Porsche. Gebruikelijke praktijken De gebruikelijkse termijn blijft voor nieuwe auto’s vijf jaar. Logischerwijs niet de maximale economische leeftijd van uw voertuig, althans indien U geen Frans voertuig koopt. Flauw […]

Receptiekosten

Dranken en hapjes fiscaal aftrekbaar in de vennootschap

Vennootschapsbelasting Receptiekosten zijn fiscaal slechts voor 50% aftrekbaar. Publiciteitskosten daarentegen zijn voor de volledige 100% aftrekbaar. Een voorbeeld van receptiekosten: een receptie die wordt gehouden op het begin van het jaar om met de klanten een gezellige moment door te brengen. Een voorbeeld van publiciteitskosten: de folders die worden uitgedeeld om klanten te lokken en […]

Bezwaarschrift indienen voortaan ook via fax of e-mail

De circulaire van 3 februari 2016 op FisconetPlus verscheen wijst uit dat vanaf heden het bezwaarschrift ook via fax of e-mail. De circulaire is meteen van toepassing op alle lopende geschillen. Het bezwaarschrift kan vanaf heden ook ingediend worden via fax of e-mail. Deze mededeling verscheen in de circulaire van 3 februari 2016 die op […]