Oops...
Slider with alias Diensten not found.

Sterk starten met eerste kosteloze afspraak

Welke vorm is geschikt

Op basis van je verhaal selecteren we welke ondernemingsvorm het meest geschikt is. In een brede waaier leggen wij je alle verschillen uit.

Wie wordt betrokken

Een belangrijk gegeven is het feit of je alleen of met meerdere wil ondernemen. Dit kan zowel samen zijn in één structuur of samen met elkaar. In ieder geval zijn afspraken essentieel voor de slaagkans. We gaan hierin dan ook advies verlenen met de nodige documenten zoals een samenwerkingsovereenkomst.

Waarom ander advies

Een meerwaarde die wij vervullen is het advies dat los staat van het boekhoudkundig en fiscaal luik. Onze overtuiging is namelijk dat er binnen het ondernemen een belangrijke operationele zijde bestaat, die we dan ook samen met de zelfstandige willen invullen. Zo kan je starten met bijvoorbeeld de juiste factuurvoorwaarden, tijdsregistratie, opmaak, contracten en vooral een waterdichte operationele structuur. Je wil immers volledig productief kunnen werken. Zonder productiviteit geen inkomen!

Een goede start is het begin van een sterke samenwerking met je accountant of boekhouder. Ons eerste advies is volledig vrijblijvend en kosteloos.

Ondernemingsvorm

De combinaties zijn verschillend en afhankelijk van uw eigen voorkeur. Jou verhaal bepaald de vorm van onderneming.

Ondernemingsplan

Onderdeel van je ondernemingsplan is het financieel plan. Wij stellen je ondernemingsplan samen. Het ondernemingsplan is vereist voor bepaalde vormen van subsidies te ontvangen.

Oprichting

In de laatste fase zorgen wij voor de start van je zelfstandige activiteit.

Meesters-Rochtus notaris

(Gelieve je vraag zo volledig mogelijk in te vullen)