Nieuwe btw regels van toepassing in de zorgsector.

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe btw regels voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de zorgsector. Voordien was het type van beroep vrijgesteld van btw. Dit gold o.m. voor artsen-specialisten, huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen, verplegers(-eegsters), podologen (kortom, de gekende groep (para)-medici uit artikel 44 W.BTW). Sedert 1 januari 2022 werd er komaf gemaakt met de btw vrijstelling […]

Welke btw tarieven zijn van toepassing in de horeca?

De HORECA is de afgelopen jaren het mikpunt van allerhande wijzigingen. Dit artikel tracht duidelijkheid te brengen in de verwarrende situatie omtrent het 6%, 12% of 21% tarief in de HORECA. Het artikel begint met het verbruik van voeding ter plaatse. Vervolgens bekijken we de toepasselijke regeling bij take-away mogelijkheden, waarna er wordt overgegaan naar de hybride […]

BTW-vrijstelling voor drank en eetgelegenheden

Op aangeven van de minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft de btw-administratie de btw-vrijstelling voor drank- en eetgelegenheden die worden uitgebaat in het kader van andere vrijgestelde activiteiten. In principe is de exploitatie van een drank- of eetgelegenheid aan btw onderworpen. Het maakt hierbij niet uit of de uitbater handelt met of zonder winstoogmerk. […]

Reclame op de auto is niet langer btw verwerpen

De beslissing (BTW) van 27 februari 1975 wordt opgeheven door een nieuwe uitspraak van de BTW administratie. In de beslissing van 1975 vond men dat de publiciteitskosten van een voertuig resorteerden als autokosten. De btw kan daardoor in de meeste gevallen anno 2016 slechts voor 35% of 50% worden teruggevorderd op zulke kosten. Rechtvaardig?   […]

BTW tarief 21% naar beneden

Uitstel btw bestuurdersvennootschappen tot 1 juni 2016

Opheffing identificatieverplichting bestuurdersvennootschappen Op 20 november 2014 heeft de FOD Financiën de keuzemogelijkheid waarover rechtspersonen beschikken die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar om hun handelingen al dan niet aan de belasting te onderwerpen, opgeheven en beslist om in de toekomst de normale btw-regels toe te passen.   Uitstel tot 1 juni 2016 Om rekening […]