Medewerkers – RIE – Risico’s

Kleine onderneming? Voortaan wellicht geen klantenlisting nodig

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet: • Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben of wél een […]