Wat is vruchtgebruik

Vruchtgebruik is een constructie waarbij uw vennootschap gedurende een vaste periode gebruik mag maken van uw onroerend goed.

Wie wordt betrokken

Twee partijen worden betrokken. We hebben de naakte eigenaar die de blote eigendom bezit. De vruchtgebruiker heeft het genot van de eigendom. Na afloop wordt de naakte eigenaar opnieuw de volle eigenaar.

Waarom deze constructie

Doordat de vennootschap het vruchtgebruik koopt zal na afloop de naakte eigenaar de totale eigendom verwerven. Fiscaal als economisch kan dit zeer optimaal zijn voor beide partijen gezien er geen huurherkwalificatie kan zijn. In tegenstelling tot bij aankoop kan je het gronddeel wel in kost opnemen en is er geen meerwaardebelasting.

De waardering is hetgeen wat juist moet zitten. Geen correcte waardering, problemen nadien.

Planning & strategie

Samen met jou bespreken we in welke mate vruchtgebruik interessant is. We organiseren het opzet van onze bedoeling. De eerste vergadering is overigens volledig vrijblijvend.

Uitwerken en berekening

Middels de juiste procedure zullen wij u de correcte stappen laten ondernemen. Na wiskundige berekeningen heeft de juiste waarde van het vruchtgebruik.

Implementatie en verleiden akte

Via onze samenwerking met uw notaris naar keuze wordt het vruchtgebruik opgenomen in de basisakte. Wij controleren de akte en zorgen dat alles correcte verloopt.

Meesters-Rochtus notaris

(Gelieve je vraag zo volledig mogelijk in te vullen)