Bijstand bij de curator in een faillissement: maximalisatie activa en minimalisatie risico’s

U bent curator in een faillissement. Het ontbreekt U de financiële, boekhoudkundige, tijd of fiscale kennis om de administratie van de gefailleerde nauwgezet op te volgen. Helaas verliest U hierdoor de kans om het actief te maximaliseren. Als erkend accountantskantoor (zowel accountant als belastingconsulent) helpen wij curatoren inzake de bijstand van het faillissement. Een opsomming […]