Nieuwe btw regels van toepassing in de zorgsector.

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe btw regels voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de zorgsector. Voordien was het type van beroep vrijgesteld van btw. Dit gold o.m. voor artsen-specialisten, huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen, verplegers(-eegsters), podologen (kortom, de gekende groep (para)-medici uit artikel 44 W.BTW). Sedert 1 januari 2022 werd er komaf gemaakt met de btw vrijstelling […]

E-commerce en BTW: wijziging per 1 juli 2021 met lancering centraal (I)OSS platform ter centralisatie van alle aangiften in één bundelaangifte

Binnenkort  zullen de nieuwe Europese BTW-regels in verband met e-commerce in werking treden. Op 1 juli 2021 zal het (I)OSS-platform het licht zien. Via dit platform probeert de EU het makkelijker te maken voor e-commerce handelaars om het administratief werk rond te krijgen. Het (I)OSS, oftewel (invoer) one-stop-shop, is bedoeld om BTW aangiftes te vergemakkelijken. […]

2021: Welke thuiswerkvergoeding sta je best toe aan je werknemers

Thuiswerk – vergoedingen: In een circulaire van 26 februari 2021 zette de Administratie de voorwaarden uiteen waaronder werkgevers een ‘forfaitaire kantoorvergoeding’ kunnen toekennen aan de werknemers die ‘thuiswerk’ verrichten. De circulaire geldt vanaf 1 maart 2021, dan zal de Administratie rekening houden met de hierin opgenomen principes voor situaties van thuiswerk die hebben voorgedaan vanaf […]

Sterke verkeershinder in dorp Zoersel door uitbreiding elektriciteitsnet

Sterke verkeershinder in dorp Zoersel door uitbreiding elektriciteitsnet Vanaf 1 maart is er sterke verkeershinder vanaf het rondpunt aan de autosnelweg E34 tot aan de Kerkstraat, komende van Zandhoven. De werken zullen ongeveer duren tot begin april. De werken kunnen beïnvloed worden door de weersomstandigheden. Dit kan betekenen dat de vooropgestelde timing steeds kan afwijken. […]

Aangifte van buitenlands vastgoed. Opgelet met buitenlandse onroerende inkomsten!

Onroerende inkomsten van niet verhuurde, in het buitenland gelegen onroerende goederen (die niet je eigen woning zijn), worden zwaarder belast dan vergelijkbare onroerende goederen in België. De ministerraad keurde hieromtrent een voorontwerp van een wet goed om deze in het buitenland gelegen onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen toe te kennen. Dit wil zeggen dat […]

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Op 5 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor januari en februari 2021. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 1 januari 2021 en 31 januari […]

Decembervoorschot tijdens corona: weg ermee

De COVID-III-wet heeft het btw-decembervoorschot voor dit jaar geschrapt, zowel wat betreft voor de maand- als voor de kwartaalaangevers. Voor deze vrijstelling hoeft er geen aanvraag te worden ingediend, ze mag automatisch toegepast worden. Uiteraard worden er dan ook geen boetes of interesten opgelegd. Door de schrapping van de verplichting, is het ook niet nodig […]