Sterke verkeershinder in dorp Zoersel door uitbreiding elektriciteitsnet

Sterke verkeershinder in dorp Zoersel door uitbreiding elektriciteitsnet Vanaf 1 maart is er sterke verkeershinder vanaf het rondpunt aan de autosnelweg E34 tot aan de Kerkstraat, komende van Zandhoven. De werken zullen ongeveer duren tot begin april. De werken kunnen beïnvloed worden door de weersomstandigheden. Dit kan betekenen dat de vooropgestelde timing steeds kan afwijken. […]

Aangifte van buitenlands vastgoed. Opgelet met buitenlandse onroerende inkomsten!

Onroerende inkomsten van niet verhuurde, in het buitenland gelegen onroerende goederen (die niet je eigen woning zijn), worden zwaarder belast dan vergelijkbare onroerende goederen in België. De ministerraad keurde hieromtrent een voorontwerp van een wet goed om deze in het buitenland gelegen onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen toe te kennen. Dit wil zeggen dat […]

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Op 5 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor januari en februari 2021. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen een aanvraag indienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 1 januari 2021 en 31 januari […]

Decembervoorschot tijdens corona: weg ermee

De COVID-III-wet heeft het btw-decembervoorschot voor dit jaar geschrapt, zowel wat betreft voor de maand- als voor de kwartaalaangevers. Voor deze vrijstelling hoeft er geen aanvraag te worden ingediend, ze mag automatisch toegepast worden. Uiteraard worden er dan ook geen boetes of interesten opgelegd. Door de schrapping van de verplichting, is het ook niet nodig […]

Ook in mindere tijden, CORONA / COVID-19

Meesters Accountants is meteen bij de pinken. De economie lijkt stil te staan in de tijden van Corona (COVID-19). Feitelijk staat ze ook (gedeeltelijk) stil. Dit wil zeggen dat ondernemers onmiddellijk af te rekenen hebben met een grote mate van onzekerheid. Om tegemoet te komen heeft de overheid ingegrepen. Desalniettemin is de communicatie vaak niet […]

Fiscale maatregelen CORONA (COVID-19)

Via deze weg krijgt U van ons een duidelijk en objectief overzicht van de fiscale maatregelen. De overheid heeft deze genomen ter ondersteuning van U als ondernemer. Het CORONA Virus (COVID-19) slaat inmiddels hard toe op de economie. Ondernemers komen meer dan ooit in een periode van onzekerheid van hun inkomsten. In dit kader heeft […]