Nieuwe btw regels van toepassing in de zorgsector.

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe btw regels voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de zorgsector. Voordien was het type van beroep vrijgesteld van btw. Dit gold o.m. voor artsen-specialisten, huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen, verplegers(-eegsters), podologen (kortom, de gekende groep (para)-medici uit artikel 44 W.BTW). Sedert 1 januari 2022 werd er komaf gemaakt met de btw vrijstelling […]

E-commerce en BTW: wijziging per 1 juli 2021 met lancering centraal (I)OSS platform ter centralisatie van alle aangiften in één bundelaangifte

Binnenkort  zullen de nieuwe Europese BTW-regels in verband met e-commerce in werking treden. Op 1 juli 2021 zal het (I)OSS-platform het licht zien. Via dit platform probeert de EU het makkelijker te maken voor e-commerce handelaars om het administratief werk rond te krijgen. Het (I)OSS, oftewel (invoer) one-stop-shop, is bedoeld om BTW aangiftes te vergemakkelijken. […]

Welke btw tarieven zijn van toepassing in de horeca?

De HORECA is de afgelopen jaren het mikpunt van allerhande wijzigingen. Dit artikel tracht duidelijkheid te brengen in de verwarrende situatie omtrent het 6%, 12% of 21% tarief in de HORECA. Het artikel begint met het verbruik van voeding ter plaatse. Vervolgens bekijken we de toepasselijke regeling bij take-away mogelijkheden, waarna er wordt overgegaan naar de hybride […]

Opgelet met de btw op schadevergoedingen

Vaak nemen cliënten een annulatievergoeding, verbrekingsvergoeding of schadevergoeding op in hun voorwaarden. Het voorschot dat hun klant heeft overgemaakt mag aanzien worden als vergoeding voor de geleden schade in geval van verbreking van het contract. Maar hoe zit het juist met de btw? Voorschot met of zonder btw Het BTW wetboek is duidelijk: het voorschot […]

Samenwerking btw verplichting

Nieuwe btw-regeling zelfstandige groeperingen van personen

Vele vrijgestelde btw-plichtige of niet-btw plichtige vormen een zelfstandige groepering of kostendelelende verenigingen. Sinds 1 juli 2016 werd de bestaande regelgeving hieromtrent gewijzigd. We overlopen hieronder samen de voornaamste punten om je te herinneren aan de mogelijke verplichtingen. Wat zijn de voorwaarden voor de btw-vrijstelling? 1) De vrijgestelde diensten moeten ‘overwegend’ zijn Dit wil zeggen […]

btw voorschotten

Vanaf 2017 gedaan met de kwartaalvoorschotten btw

De BTW-belastingplichtigen die gehouden zijn aan een kwartaalaangifte zullen vanaf 2017 niet langer BTW voorschotten dienen te betalen. Zulke voorschotten dienen tot eind 2016 nog volgens de gewone regels te worden afgedragen. Huidige regeling (tot eind 2016) Sinds jaren kennen we voor kwartaalaangevers het systeem van de voorschotten. Concreet wil dit zeggen dat elke tweede en […]

BTW-vrijstelling voor drank en eetgelegenheden

Op aangeven van de minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft de btw-administratie de btw-vrijstelling voor drank- en eetgelegenheden die worden uitgebaat in het kader van andere vrijgestelde activiteiten. In principe is de exploitatie van een drank- of eetgelegenheid aan btw onderworpen. Het maakt hierbij niet uit of de uitbater handelt met of zonder winstoogmerk. […]

Medewerkers – RIE – Risico’s

Kleine onderneming? Voortaan wellicht geen klantenlisting nodig

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet: • Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben of wél een […]