Welke btw tarieven zijn van toepassing in de horeca?

De HORECA is de afgelopen jaren het mikpunt van allerhande wijzigingen. Dit artikel tracht duidelijkheid te brengen in de verwarrende situatie omtrent het 6%, 12% of 21% tarief in de HORECA. Het artikel begint met het verbruik van voeding ter plaatse. Vervolgens bekijken we de toepasselijke regeling bij take-away mogelijkheden, waarna er wordt overgegaan naar de hybride […]

Wilt u nog investeren? Wacht niet tot 2020

 De tijdelijk verhoogde investeringsaftrek van 20% loopt ten einde op 1 januari 2020. Daar komt nog bij dat de vennootschapsbelasting zal dalen en de afschrijvingsregels zullen veranderen. Als u nog investeringen gepland heeft, is het misschien wel slim om deze te doen voor het einde van het jaar. Wijzigende afschrijvingsregels? Vanaf 01/01/2020 zijn er twee […]

Vergelijking fiscale impact van een personenwagen of lichte vracht

Cliënten van Meesters Accountants weten inmiddels dat ik, Vincent Meesters, een autoliefhebber ben in hart en nieren. In de fiscale berekening is een voertuig een belangrijke beslissing. De fiscale regels zijn immers onderhevig aan wijzigingen met als doel de overheidsinkomsten en ecologische doelstellingen te bereiken. Een voertuig koop je voor gebruik over meerdere jaren waardoor […]

Opgelet met de btw op schadevergoedingen

Vaak nemen cliënten een annulatievergoeding, verbrekingsvergoeding of schadevergoeding op in hun voorwaarden. Het voorschot dat hun klant heeft overgemaakt mag aanzien worden als vergoeding voor de geleden schade in geval van verbreking van het contract. Maar hoe zit het juist met de btw? Voorschot met of zonder btw Het BTW wetboek is duidelijk: het voorschot […]

Kilometervergoeding auto beroepsmatige verplaatsingen

Wellicht de meest gestelde vraag van ieder ondernemer. Hoe laat ik mijn vennootschap bijdragen in de onkosten voor mijn voertuig. Wat zijn de mogelijkheden op fiscaal en juridisch vlak. De meerderheid van de ondernemers heeft behoefte aan een voertuig. Graag benadrukken wij hier het belang van het beroepsmatig gebruik. Immers zonder verantwoording van beroepsmatige verplaatsingen […]

Extra aanvulling op wettelijk pensioen voor zelfstandigen (eenmanszaken) vanaf 1 juli 2018

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dient vandaag een wetsontwerp in dat eindelijk een einde zal maken aan de discriminatie tussen werkende vennoten in een vennootschap en de natuurlijke personen zelfstandigen op het vlak van pensioenopbouw. Tot voordien konden enkel de werkende vennoten via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen in de tweede pijler. Dit via […]

Onkostenvergoeding voor buitenlandse dienstreizen opnieuw gewijzigd in november 2017

De lijst van forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen werd naar goede gewoonte aangepast in april. In 2017 werd de publicatie pas uitgevoerd in oktober. Er ontstond snel commotie rond de sterk gedaalde bedragen en daarnaast waren enkele bestemmingen van de lijst verdwenen. Om tegemoet te komen aan de terechte kritiek werd op 22 november een […]