Nieuwe btw regels van toepassing in de zorgsector.

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe btw regels voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de zorgsector. Voordien was het type van beroep vrijgesteld van btw. Dit gold o.m. voor artsen-specialisten, huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen, verplegers(-eegsters), podologen (kortom, de gekende groep (para)-medici uit artikel 44 W.BTW). Sedert 1 januari 2022 werd er komaf gemaakt met de btw vrijstelling […]

E-commerce en BTW: wijziging per 1 juli 2021 met lancering centraal (I)OSS platform ter centralisatie van alle aangiften in één bundelaangifte

Binnenkort  zullen de nieuwe Europese BTW-regels in verband met e-commerce in werking treden. Op 1 juli 2021 zal het (I)OSS-platform het licht zien. Via dit platform probeert de EU het makkelijker te maken voor e-commerce handelaars om het administratief werk rond te krijgen. Het (I)OSS, oftewel (invoer) one-stop-shop, is bedoeld om BTW aangiftes te vergemakkelijken. […]

Aangifte van buitenlands vastgoed. Opgelet met buitenlandse onroerende inkomsten!

Onroerende inkomsten van niet verhuurde, in het buitenland gelegen onroerende goederen (die niet je eigen woning zijn), worden zwaarder belast dan vergelijkbare onroerende goederen in België. De ministerraad keurde hieromtrent een voorontwerp van een wet goed om deze in het buitenland gelegen onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen toe te kennen. Dit wil zeggen dat […]

Welke btw tarieven zijn van toepassing in de horeca?

De HORECA is de afgelopen jaren het mikpunt van allerhande wijzigingen. Dit artikel tracht duidelijkheid te brengen in de verwarrende situatie omtrent het 6%, 12% of 21% tarief in de HORECA. Het artikel begint met het verbruik van voeding ter plaatse. Vervolgens bekijken we de toepasselijke regeling bij take-away mogelijkheden, waarna er wordt overgegaan naar de hybride […]

Wilt u nog investeren? Wacht niet tot 2020

 De tijdelijk verhoogde investeringsaftrek van 20% loopt ten einde op 1 januari 2020. Daar komt nog bij dat de vennootschapsbelasting zal dalen en de afschrijvingsregels zullen veranderen. Als u nog investeringen gepland heeft, is het misschien wel slim om deze te doen voor het einde van het jaar. Wijzigende afschrijvingsregels? Vanaf 01/01/2020 zijn er twee […]

Vergelijking fiscale impact van een personenwagen of lichte vracht

Cliënten van Meesters Accountants weten inmiddels dat ik, Vincent Meesters, een autoliefhebber ben in hart en nieren. In de fiscale berekening is een voertuig een belangrijke beslissing. De fiscale regels zijn immers onderhevig aan wijzigingen met als doel de overheidsinkomsten en ecologische doelstellingen te bereiken. Een voertuig koop je voor gebruik over meerdere jaren waardoor […]