Extra aanvulling op wettelijk pensioen voor zelfstandigen (eenmanszaken) vanaf 1 juli 2018

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dient vandaag een wetsontwerp in dat eindelijk een einde zal maken aan de discriminatie tussen werkende vennoten in een vennootschap en de natuurlijke personen zelfstandigen op het vlak van pensioenopbouw. Tot voordien konden enkel de werkende vennoten via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen in de tweede pijler. Dit via […]