Eerste BV van België opgericht

De eerste BV’s van het land worden opgericht. Uiteraard is Meesters Accountants van de partij! Vandaag 2 mei 2019 stond Meesters Accountants klaar met alle informatie en volmachten om meteen de eerste BV op te richten. Een kwestie van efficiënte organisatie en leiding bracht dit tot een prachtig begin voor een ondernemer.  Het nieuwe vennootschapsrecht omvat […]

Het UBO Register: invullen en uitleg (incl video)

Het UBO-register houdt in dat van iedere vennootschap, (internationale) vzw’s en stichtingen de uiteindelijke begunstigde spontaan te kennen geeft via een elektronisch overheidsportaal. De wetgeving komt er via een Europese Richtlijn. Dit wil zeggen dat alle Europese lidstaten zulk register dienen te creëren. België heeft ervoor gekozen om het UBO register te koppelen aan de […]

Werkloos nieuw hoofdstuk

Werkloosheidsuitkering behouden en starten als zelfstandige in bijberoep

Men heeft een unieke regel ingevoerd die het mogelijk maakt om als werkloze toch op zelfstandige basis te starten zonder verlies van uitkering. De regeling staat bekend als de “springplank naar zelfstandige”. De regeling laat toe om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige, het recht  op werkloosheidsuitkeringen te behouden gedurende twaalf maanden. Welke voorwaarden moet u […]

Aansluiting witte kassa

Een algemene vergadering op elektronische wijze?

Tijden gaan snel. Waar vroeger papier het communicatiemiddel was bij uitstek verdrijft de digitalisering stillaan het papierwerk. De wet op de aandeelhoudersrechten houdt rekening met het organiseren van een elektronische algemene vergadering. Waar de wet voorheen enkel toepasselijk was op beursgenoteerde ondernemingen werd de wet vanaf 1 januari 2012 ook opengesteld voor de niet-beursgenoteerde bedrijven. […]

Goede Accountant of Boekhouder

Waarom een goede accountant vinden steeds goedkoper is

Bij het lezen van de titel dacht je waarschijnlijk “kan niet”. Wel, laten we onze stelling verduidelijken. Goede boekhouder of administratiekantoor? Een goede boekhouder of accountant, wat is dat volgens jou? Je hoort nooit iets van hem, je hebt nooit boetes of laattijdigheidsintresten. Helaas zijn veel ondernemers zich niet bewust van de winsten die men laat […]

Groeiende zaken

Toekomst: geen minimumkapitaal voor de oprichting bvba

Huidige federale minister van financiën (Koen Geens, CD&V) werkt aan de vernieuwing van het vennootschapsrecht. Waarom? Om het vennootschapsrecht te flexibiliseren, de concurrentiekracht te verbeteren. Een opmerkelijke verandering is het afschaffen van het verplichte minimumkapitaal voor een bvba. Dit verplicht minimumkapitaal is in het verleden verankerd in de wetgeving als zekerheid voor de schuldeiser van […]