Kilometervergoeding auto beroepsmatige verplaatsingen

Wellicht de meest gestelde vraag van ieder ondernemer. Hoe laat ik mijn vennootschap bijdragen in de onkosten voor mijn voertuig. Wat zijn de mogelijkheden op fiscaal en juridisch vlak. De meerderheid van de ondernemers heeft behoefte aan een voertuig. Graag benadrukken wij hier het belang van het beroepsmatig gebruik. Immers zonder verantwoording van beroepsmatige verplaatsingen […]

Innovatieaftrek zet België op de kaart

Innovatieaftrek ook geldig voor auteursrechtelijke software Voorheen hadden we in Belgie de “aftrek voor octrooiinkomsten”. Een regeling waar slechts enkelen gebruik van konden maken. Deze maatregel werd vervangen door de nieuwe innovatieaftrek. Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden […]

Kluis

Verlies toch aftrekbaar bij controlewijziging van een vennootschap

In het verleden was er een handel in verlieslatende vennootschappen. Hun aantrekkelijkheid lag in de aftrekbaarheid van het historische verlies. Om zulke praktijken te weren werd het overgedragen verlies niet langer aftrekbaar in de vennootschapsbelasting wanneer er een controlewijziging plaatsvindt van de verlieslatende vennootschap tenzij wanneer deze controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. […]

Vruchtgebruik

Een vruchtgebruik op een onroerend goed in uw vennootschap?

 Vruchtgebruik is één van de hot topics in de fiscaliteit. Wat is vruchtgebruik concreet? Men gaat een volle eigendom scheiden tussen twee partijen met elk hun eigen specifieke recht.  Volle eigendom= naakte eigendom + vruchtgebruik   Wat is vruchtgebruik nu juist? De naakte eigenaar zal de eigendom bezitten, zonder het recht om hiervan gebruik te […]

Receptiekosten

Dranken en hapjes fiscaal aftrekbaar in de vennootschap

Vennootschapsbelasting Receptiekosten zijn fiscaal slechts voor 50% aftrekbaar. Publiciteitskosten daarentegen zijn voor de volledige 100% aftrekbaar. Een voorbeeld van receptiekosten: een receptie die wordt gehouden op het begin van het jaar om met de klanten een gezellige moment door te brengen. Een voorbeeld van publiciteitskosten: de folders die worden uitgedeeld om klanten te lokken en […]